Fakkeltog for Harstad Sykehus mandag 22.november 2010.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus med 250 medlemmer og med 20 tilsuttede organisasjoner, inviterer befolkningen i vår region til å bli med på politisk markering;

Ja til traumesykehus, nei til rasering av lokalsykehusene.

Helse Nord skal på styremøte i desember vedta antall traumesykehus og hvor disse skal være i landsdelen. Det er viktig at vi markerer våre krav til helsetilbud i vår region nå.

 

UNN-ledelsen har foreslått traumesykehus bare i Bodø og i Tromsø. Vi må ha traumesykehus også i vår del av landsdelen. Å basere traumebehandlinga på å frakte hardt skadde pasienter til Bodø og Tromsø, vil medføre flere omkomne og større komplikasjoner for de som overlever. Vi krever samme trygghet for folk i vårt område som ellers i landet; mindre enn to timer til behandling på sykehus. Med vårt klima, våre avstander, vår geografi og vår infrastruktur, forlanger vi heller flere en færre lokalsykehus med traumemottak enn ellers i landet.

 

Vi ser og at våre lokalsykehus systematisk bygges ned innen spesialisthelsetjenesten. Flere og flere oppgaver flyttes ut av lokalsykehusene for å sentraliseres. Denne utviklinga har lite med faglig utvikling, men mer med et styrt ønske om å satse på færre sykehus. Helseforetakene satser på byer som Bodø og Tromsø og skviser lokalsykehusene utover i landet.

 

Siste utspill for sentralisering, er forslag om å ta fra oss fødeavdeling. Denne sentralisering som tjener først og fremst Tromsø, er helt uakseptabelt. Vi må markere at vi krever et fullverdig og funksjonelt lokalsykehus i Harstad med både fødeavdeling, akuttfunksjon og alle spesialisthelsetjenester vi forventer av et lokalsykehus.

 

Det taes ikke ansvar for å sikre funksjonene ved lokalsykehusene. Vi ser tydelig at det ikke taes tiltak for å rekruttere fagfolk til lokalsykehusene. Stadig usikkerhet rundt spesialisthelsetjenestene i lokalsykehusene er den største trusselen til at fagfolk ikke vil søke seg til våre sykehus.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus oppfordrer derfor befolkningen som sokner til Harstad Sykehus om å demonstrere med fakler rundt Harstad sykehus mandag den 22.november. Vi krever stans i nedbygging av lokalsykehusene og forlanger at Harstad sykehus rustes opp til et fullverdig traumesykehus.

 

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus

 

Jorunn Sande Karlsen                                                                                    Frode Bygdnes

leder                                                                                                              sekretær

 

Fra demonstrasjonen utafor Harstad Sykehus i januar 2005