Referat Styremøte 24.06.10

kl. 18.30 på Kongsvik skole

 

Tilstede:

Gunnhill Andreassen, Hugo Ingebrigtsen, Per Lien, Jorunn S Karlsen og Frode Bygdnes.

Synnøve Søndergaard var bortreist.

 

Jorunn ønsket velkommen og takket for oppmøte på kort varsel.

 

Sak 1: Orientering fra Folkebevegelsens landssamling.

Jorunn og Frode deltok på Folkebevegelsens landssamling i helga som var. Det ble referert fra samlinga, bl.a. at folkebevegelsen ønsker å fokusere på de positive verdiene av lokalsyklehusene. Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedemark fremla en del tallmaterial og informasjon som var meget interessant. Derfor kunne det være interessant å få ham til Harstad på et åpent møte.

Diverse høringer som helseforetakene sender ut, er mer å betrakte som skuebrød. Demokratiet er fraværende i helseforetakenes ledelse.

Frode må sende uttalelser og idedugnadsnotatet til styremedlemene.

 

Sak 2: Uttalelse om Traumesykehus

Frode la fram et forslag til tekst. Uttalelsen ble diskutert og vedtatt med endringer. (Vedtatt uttalelse følger vedlagt)

 

Sak 3: Aksjoner til høsten.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vedtok i helga å avholde demonstrasjon utafor Stortinget når det har åpna etter sommerferien til høsten. 14 dager før denne markeringa er det ei oppfordring om lokale aksjoner. Det vil bli fokusert på tømming av innhold i lokalsykehusene, det som har fått benevnelsen ”akutt-tyven”. De lokale aksjonene vil måtte ha lokal tilpassning rundt om i landet, men hvor en prøver å markere dette.

Vi ønsker å avholde et åpent møte med Bjarne Jensen og eller Mads Gilbert om lokalsykehusene sin rolle for helsetjenestene våre. Frode kontakter disse.

Jorunn kontakter eventuelle kunstnere som kan underholde med kulturelt bidrag til dette møtet.

Støtteforeninga vil lage flygeblad til utdeling med temaet akuttfunksjoner, om aksjonen i Oslo, om det åpne møtet og med oppfordring til å bli med i Støtteforeninga.

Nærmere planlegging og gjennomføring gjøres på neste styremøte som berammes til 31.august kl. 19.00.

Foreløpig sted heime hos Jorunn S Karlsen

 

Møtet hevet kl. 20.20

Ref: Frode Bygdnes