Styremøte 7.09.10 kl. 19.00 heime hos Jorunn

 

Tilstede: Jorunn S Karlsen, Hugo Ingebrigtsen, Per Lien og Frode Bygdnes

Gunnhill og Synnøve hadde meldt forfall.

 

Dagsorden:      1. Lokalsykehusets dag

                        2. Nettside

                        3. Eventuelt.

 

Sak 1. Lokalsykehusets dag

Vi prøver å få til en stand på lørdag 18. fra kl. 11.00 til 13.00 med korte appeller og løpeseddel. Det ble vurdert å ha åpent møte i uka etter, men vi manglet ideer på møteinnleder.

 

Vi bruker den sentrale løpeseddelen, men trykker på en lokal versjon på baksiden med giro. Frode ordner det.

Jorunn ordner presseomtale og eventuelt annonse.

De lokale partilagene oppfordres til å stille for å holde appeller. Frode ordner lydanlegg og standbokk.

Frode, Hugo og Per kan stille på standen. I tillegg får vi hjelp fra FFO.

 

Sak 2. Frode orienterte om nettsida www.sykehusvennene.no Vi har gratis web-hotell hos Hålogaland kraft/IKT. Nettsida skal være en enkel side for beskjeder, dokumentasjoner og kontakter.

 

Sak 3. Jorunn orienterte om sin skade på foten.

 

Møtet hevet kl. 20.30

Ref. Frode Bygdnes