Traumemottak

 

Støtteforeningen for Harstad sykehus krever at Helse Nord oppgraderer alle lokalsykehus i Nord-Norge med traumemottak. I tillegg krever vi utbygging av ambulansetjenesten i vår region med bl.a. biler og stasjonering av ambulansehelikopter.

 

Avstander, klima og vær i landsdelen vår gjør at vi må ha traumemottak ved alle sykehusene. Det var og konklusjonen da Støtteforeninga fikk leder av det nasjonale traumeutvalget, Olav Røise til Harstad i mai 2007 og innledet om utvalgets innstilling. En pasient bør kunne komme seg til et traumemottak før det er gått 2 timer etter en ulykke. Overlevelsesprosenten faller dramatisk dersom det går lengre tid.

 

Hittil i år har en sett at sikkerhetsregler for luftambulanse, manglende sjøvegs beredskap og dårlige veger har vist hvor sårbar traumebehandlinga i vår region har vært.

 

Støtteforeningen krever at Harstad Sykehus får beholde ortopedifunksjonene. Uten ortopedi vil vi ikke ha et fullverdig akuttmottak. Dette var en av de viktigste innvendingene vi hadde til Helse Nord sin høring om lokalsykehusstrategien. Å sentralisere denne funksjonen til Tromsø, er uforsvarlig ut fra avstanden mellom Bodø og Tromsø. Vi stiller oss og undrende til Helse Nord sin definisjon av traumesykehus når de vil svekke akuttberedskapen også i Harstad, ved å ha bare en ortopedifunksjon ved hvert av de regionale helseforetakene.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus

Harstad, den 24.06.2010