Fakkeltog
mandag 22.november 2010, fra torget i Harstad og opp til sykehuset

Fakkeltoget var en massemønstring som både politisk ledelse og helseforetakene må ta hensyn til. Ellers har vi ikke demokrati i landet.
Fakkeltoget strakk seg helt fra sentrum og til sykehuset.Parolene var kommet opp til sykehuset før de siste hadde forlatt torget. Og denne gang gikk toget i hele sin bredde rundt sykehuset. Det ble solgt 500 fakler, og mange hadde fakler med seg. Både tetthet av fakler og telling i Harstadgårdsbakken fortalte at det var over 2000 i toget og mange som sto og ventet oppe på sykehuset. Så ringen rundt sykehuset besto nok av nærmere 3000 personer som først fikk høre leder av Støtteforeninga Jorunn Sande Karlsen takke for oppmøtet og så holdt en appell. Så fikk stortingspolitiker Elisabeth Aspaker, som hadde tatt seg tur til Harstad for dette arrangementet, slippe til med sin appell. Deretter holdt Silje Espejord en fin appell før hovedtaler, tidligere AUF-leder Martin Henriksen kunne holde sitt engasjerende og gode tale som bl.a. krevde folkevalgt kontroll over spesialisthelsetjenesten. Børge Ytterstad ledet seansen. På torget hadde Odd Bjarne Bruun holdt en fengende appell som et startskudd før fakkeltoget forlot torget.


Parolene: Støtt opp om føden. Ja til traumesykehus.
Forsvar lokalsykehuset.


Aksjonsgrunnlag


Odd Bjarne Bruun må holde på hatten i vinkulene mens han holdt appell.

Harstadgårdsbakken med Kjell E. Pedersen og Halvard Hansen som bar parola:
Forsvar lokalsykehuset.

Ankomst sykehuset

Fakkeltoget slo ring rundt sykhehuset.Nedenfor vil du finne noen linker i media om fakkeltoget;Nordnytt 22.11.2010 kl. 20.55
Harstad Tidende 23.11.2010
Harstad Tidende 23.11.2010 uten Flash og reklame
Biled-serie fra Harstad Tidende

Går til kamp for sykehuset - avisoppslag
Slå ring rundt sykhuset - avisoppslag
Tilbake til hovedsiden