.


Støtt Are Saastad

Are Saastad er leder av Fagforbundet ved Aker sykehus og han har vært en viktig tillitsvalgt for de ansatte sin kamp for dette sykehuset. Nå vil ledelsen fjerne en dyktig tillitsvalgt nå når dette sykehuset er inne i en stor omstillingsprosess.
Saastad har markert seg ved å stå i første rekke i kampen for å bevare Aker sykehus. Dette kan ikke forståes på annen måte enn at det er ledelsen sin måte å kvitte seg med en brysom forsvarer for Aker sykehus. Det er en provoserende praksis helseforetaket nå forsøker å innføre ved å omplassere tillitsvalgte som sloss for å bevare sykehuset.
Folkebevegelsen for lokalsykehusene og fagbevegelsen oppfordrer derfor folk til kronerulling for å få penger til å gå til rettssak for Are Saastad.

Konto 0530.04.44190 Mottaker: Aker sykehus venner
Uttalelse fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Støtteuttalelse fra Fagforbundet i Trondheim.
Støtteuttalelse fra Fagforbundet i Arendal.
Støtteuttalelse fra Sosiale Institusjoners Fagforening.
Besøk egen side for Saastad.Flere meldinger fra den landsomfattende Folkebevegelsen for lokalsykehusene.


LOKALSYKEHUSETS DAG OVER HELE LANDET
LØRDAG 18.SEPT 2010
Motto: Vi kjemper for det gode lokalsykehuset og trygghet der folk bor!
Støttekomiteen for Harstad Sykehus i sammarbeid med Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjennomførte en vellykket stand på torget og delte ut løpeseddler m.m.
Aksjonsløpeseddel


Besøk Bentes blogg.

Bente Øien Hauge er koordinator for folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Landssamling for Folkebevegelsen 5. og 6. desember
Tema Nasjonal Helseplan
Demonstrasjon utafor Stortinget mandag 6.desember kl. 16.00
Aksjonsplakat
Tilbake til hovedsiden