Styremøte 10.01.11 

kl. 19.00 på LHL-stua i St.Olavsgt.

 

Tilstede: Jorunn S. Karlsen, Gunnhill Andreassen, Per Lien og Frode Bygdnes

            Hugo Ingebrigtsen hadde meldt forfall.

 

Saksliste:

            1. Høringsuttalelse Nasjonal helseplan

            2. Årsmøtet

            3. Eventuelt

 

Sak 1. Nasjonal helseplan

            Frode leste opp et forslag til uttalelse. Dette forslaget ble diskutert og diverse innspill taes med i den endelige uttalelsen som en kan lese på vår hjemmeside:

                                               http://www.sykehusvennene.no/horingsut.html

 

Sak 2. Årsmøtet

            Styret vedtar å avholde årsmøte onsdag 2.mars kl. 19.00

Vi forsøker å få Auditoriet på sykhuset som før. Frode hører med sykhuset.

Sekretæren tilskriver valgkomiteen. Også kasserer må få beskjed i god tid.

            Vi må ha et arbeidsmøte for å sende ut innkalling m.m. Dette har vi i Kongsvik 3.februar kl. 19.00 Annonse diskuteres der.

 

Sak 3. Eventuelt.

            Sekretæren orienterte og viste hvordan foreningens web-side er bygd opp.

 

Møtet hevet kl. 20.45

 

Ref. Frode Bygdnes

sekretær

 

Tilbake til hovedsiden