Referat styremøte Støtteforeninga for Harstad Sykehus

 

Onsdag 13.oktober 2010 kl. 19.00

 

Til stede: Gunnhill Andreassen, Frode Bygdnes, Jorunn Sande Karlsen, Hugo Ingebrigtsen og Synnøve Søndergaard. Per Lien hadde meldt forfall pga møtekollisjon med LHL.

 

Sak 1: Uttalelse om Traumesykehus.

            Frode hadde forberedt et forslag.

            Vi trenger også et innspill til høringsrunden som må sendes til Helse Nord før 25.oktober.

Vedtak:

Frode får fullmakt til å utarbeide en uttalelse på bakgrunn av diskusjonen i styret og sende til media.

Angående høringsuttalelsen jobber Frode med den ut fra uttalelsen og sender utkastet på e-mail.

 

Sak 2: Facebookaksjonen.

            Det er 287 medlemmer kl. 18.00 den 13/10. Det har vært god respons, mange unge mennesker har meldt seg på aksjonen. Frode legger ut ei melding til disse om å oppfordre dem til å bli med i Støtteforeninga for Harstad Sykehus, på Facebook.

 

Sak 3: Videre arbeid.

Innspill ang traumesykehus fra kommunestyret i Harstad ble diskutert. Det er kommunestyre den 28.oktober. Vi bør utfordre Jan Fjelstad (V) til å ta opp saken. Videre bør vi sende mail til andre partier. Selv om høringsfristen er 25.okt. vil innspill fra kommunestyret bli lagt merke til og hørt av Helse Nord.

 

Sak 4: Stand 18.sept.

            Fra Støtteforeninga sto Hugo, Per og Frode på stand. Det ble delt ut 300 løpeseddler med giro. Politiske partier var invitert til å holde appell, men av forskjellige årsaker ble dette ikke gjennomført. KrF og FFO var også med på standen. Det er registrert 15 nye innbetalinger etter standen.

 

Sak 5. Neste styremøte 15.nov. kl. 19.00

 

Referent Synnøve Søndergaard.