Styremøte

Støtteforeninga for Harstad Sykehus

Mandag  7.feb. 2011  kl. 19.00 på Kongsvik skole

 

Tilstede: Hugo Ingebrigtsen, Jorunn Sande Karlsen, Gunnhill Andreassen og Frode Bygdnes.

Synnøve har meldt forfall pga møtekollisjon og Per er i syden.

 

Saksliste:          1) Årsmøteforberedelser

                        2) Helse Nord sitt infomøte

                        3) AP sitt åpne møte fredag 11/2

                        4) Eventuelt

 

Sak 1)             Oppgavene med årsmøtet

            Møtelokalet er ordnet for 2.mars, auditoriet på sykehuset.

            Valgkomiteen har fått melding pr e-post. Denne bør følges opp

            Jorunn har skrevet utkast til beretning. Denne ble diskutert og vedtatt.

            Kasserer har regnskapet klart, dette skal revideres før årsmøtet.

            Innkalling til årsmøtet, giroinnbetaling og årsberetningen klar til kopiering, kopiert, bretta og puttet i konvolutter. Vi hadde for lite konvolutter. Frode gjør dette ferdig og får frankert og postlagt innkallingene.

 

Sak 2)             Helse Nord sitt infomøte

            Vi bør være tilstede på dette møtet i Bodø, men ingen av oss kunne melde seg til å reise. Vi får arbeide med dette.

 

Sak 3)             AP sitt åpne møte

om sykehus og samhandlingsreformen fredag 11.feb. 2011 på Havnekafeen.

            Hugo, Frode og kanskje Gunnhill stiller. Vi forsøker å dele ut giro for medlemskap i Støtteforeninga på dette møtet.

 

Sak 4) Eventuelt

            Så seint, var det ingen eventueltsaker vi tok oss tid til å diskutere.

 

Møtet hevet kl. 21.30

 

Ref: Frode Bygdnes

           

Tilbake til hovedsida