Referat fra styremøte 15.nov. 2010. kl. 19.00

 

Til stede Gunnhill Andreassen, Hugo Ingebrigtsen, Per Lien, Frode Bygdnes og Jorunn Sande Karlsen. Synnøve Søndergaard hadde meldt forfall.

 

Sak 1: Fakkeltog

Toget starter fra torget kl. 18.00 på mandag 22.11.     Toget skal gå fra torget og opp rundt sykehuset. Hugo ordner fakler. Vi prøver å ordne en kort appell på torget som start på arrangementet.

Frode kontakter TopCoat for lyd oppe på sykehuset. Frode ordner eventuelt lyd på torget og.

Vi ønsker å fokusere på Stortingspolitikerne ut fra at Helse Nord har sendt vurdering om fødeavdelinger til departementet. Derfor vil vi forsøke å få stortingspolitikere fra vårt område på banen med å la dem holde appeller. Gunnhill spør disse.

Frode prøver å ordne appellanter fra sykehuset.

Eventuell underholdning/sang prøver Jorunn å ordne.

Frode ordner med politiet.

Annonse og plakat ordner Jorunn.

 

Sak 2: Aksjon i Oslo

Jorunn og Gunnhill prøver å stille her. Frode er i Oslo og kan delta på søndag.

 

Sak 3: Høring om ny helselov, frist 18.jan.

Utsettes til neste styremøte.

 

Sak 4: Eventuelt.

Folkebevegelsen for lokalsykehus holder på å ajourføre ei e-postliste for å sende ut meldinger. Alle i styret ønsker å komme med på denne.

Oppfordring om underskriftsaksjon for bevaring av fødeavdelinger i Helse Nord, legges på nettsida vår.

 

Møtet hevet kl. 20.40

Ref Frode Bygdnes