Støtteforeninga for Harstad Sykehus.Debatten om Traumesystemet er neppe over når Helse Nord ikke ville gi Hålogalandregionen et traumesykehus. Her følger noen viktige dokumenter om Traumesykehus.
Kåre Nordgård sitt leserinnlegg om Traumesykehus

Støtteforeninga for Harstad sykehus uttalelse om:
Traumemottak
Høringsuttalelse om lokalsykehusstrategiStøttegruppe for opprettelse av traumesykehus i Harstad - STOPP SENTRALISERINGEN av sykehustjenester i regionen!
http://www.facebook.com/group.php?gid=156170604415910Høringsdokumentet til Helse Nord
Nasjonal Rapport om Traumesystemet
Uttalelse fra Harstad kommune
Uttalelse fra Sør-Troms Regionråd
Uttalelse fra Tjeldsund Kommune
Uttalelse fra Aksjonskomiteen i Narvik
Uttalelse fra Fagforbundet i nordnorge
Uttalese fra Støtteforeninga for Harstad Sykehus
Uttalelse fra Rødt Nordland


Tilbake til hovedsiden