Årsmøtet 2016 fattet følgende uttalelse:


Vi krever lokal ledelse ! og Helårlig åpen fødeavdeling !


Årsmøtet 2013 fattet følgende uttalelse:


BYGG IKKE NED SYKEHUSENE !


Følgende uttalelser ble gjort på juni-samlinga for Folkevebegelsen for lokalsykehusene.Stopp nedlegging av sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal
Stem nei til sentraliseringen av sykehusfunksjonene i Midt-Norge!
Helseforetakenes strategiplaner

Avisinnlegg


Lenker til media


Her er noen interessante web-sider
Fagforbundet
KS rapport om sykehusene -fra eier til ombud
Web-side for internasjonale erfaringer av helsereformer
SV:"Stans nedbygginga av Harstad Sykehus"
SP:"Vi må stå vakt om Harstad Sykehus"

Og på departementets ODIN-side kan vi finne bl.a.:
Planer for helsetjenestenTilbake til hovedsiden